Informace pro návštěvníky

30.01.2011 09:45

Pro účely projektu jsme předběžně vyjednali spolupráci s kabelovou televizí Přerov (bylo jednáno s p. Mgr. Editou Hausnerovou - ředitelkou společnosti)

Dále máme podporu školy ZŠ Velká Dlážka (máme se kde scházet)